BABY SALMESANG

Udover selv at undervise i babysalmesang afholder jeg kurser og inspirationsdage for kommende og nuværende undervisere

 

Mål: At viderebringe indsigt og erfaring i babysalmesang, samt give inspiration til arbejdet

Herudover at give sparring til den enkeltes praksis

 

Indhold: Tilrettelægges efter deltagerønsker

 

Babysalmesangens betydning:

  • For barnets udvikling
  • For kontakten mellem forældre og børn
  • For forholdet til kirken

 

Tilrettelæggelse af forløb:

  • Praktiske forhold
  • Valg af repertoire
  • Opbygning af undervisningstimer

 

Øvelse og sparring:

  • Hensigtsmæssig stemme og brug af kroppen
  • Musikalske overvejelser

 

Målgruppe: præster, organister, sognemedhjælpere, sangere og musikpædagoger

Form: inspirationsdag, kurser, coaching af grupper, individuel supervision