Vuggestue og børnehavebarnet

Vuggestue og børnehavebarnet:

 

 • Efteruddannelse i sang og musik for pædagoger.
 • Fyraftensmøde i daginstitutionen med sang og leg.
 • Forældreaften med peptalk om musikkens betydning.
 • Inspiration på stuen.

 

Mål: At give inspiration til musikalsk leg i institutionen og at viderebringe indsigt og erfaring.

Herudover kan målet være at styrke den enkelte voksnes tilgang til sang og bevægelse.

 

“I den musikalske leg finder en formaliseret og glædesfyldt inklusion sted”.

 

Indhold: Tilrettelægges efter deltagerønsker.

 

En teoretisk del kan handle om:

 • sangen og musikkens betydning for barnets udvikling
 • metoder til inddragelse af barnet og fantasien i den musikalske leg
 • sangstemmen
 • musikkens grundelementer og hvordan vi arbejder med disse.

 

En praksisdel kan være:

 • sang og leg med fokus på sansemotorisk stimulation og samarbejde
 • sang og leg med fokus på sprogudvikling, kontraster, nuancer og følelse
 • sang og leg med fokus på de musikalske grundelementer

 

“Sang og leg indeholder, når den er bedst, næsten alle elementer i forhold til både den enkeltes udvikling og det sociale samvær, og er derfor en enestående aktivitet, som alle pædagoger burde have ret til at dygtiggøre sig i”.

 

Målgruppe: Vuggestue og børnehavepædagoger. Forældre. Musikere og musikpædagoger.

Form: Foredrag, fyraftensmøde med sang og leg, inspirationsdag, kurser, coaching af grupper, individuel supervision.