BØRN & UNGE I KIRKEN

Tilbud bl.a.

 • Børnekor
 • Salmer med konfirmander
 • Børnefamiliegudstjenester
 • Musikgudstjenester
 • Efteruddannelse
 • Salmedans efter kirkefrokosten

 

Mål: At give inspiration til salmer i dans og bevægelse og viderebringe metodisk erfaring i forhold til  aldersgrupperne: Konfirmander, junior/mini/børnekonfirmander, samt førskolebørn.

Ved privat efteruddannelse:  at give hjælp til dygtiggørelse på det musikalske område af den voksne underviser.

 

Indhold:

En teoretisk del kan handle om:

 • betydningen af sangen og bevægelsen i fællesskabet
 • metoder og repertoire fra salmebogen til børn og unge
 • alderen 1-3 og 3-5 år, metodik og repertoire i undervisningen
 • alderen 9-10 og 13-14 år og refleksion over metodik og tilgang
 • planlægning af undervisning, gudstjeneste og/eller forløb

 

En praksisdel kan være:

 • salmer i dans og bevægelse
 • lege til opvarmning til yngre skolebørn
 • remser, leg og sang med førskolebarnet

 

Målgruppe: præster, organister, sognemedhjælpere, sangere og musikpædagoger.

Form: inspirationsdag, kurser, coaching af grupper, individuel undervisning og supervision.

Desuden tilbud om planlægning og afholdelse af gudstjenester, undervisning mv.